网站标志
点评详情
发布于:2018-2-2 19:06:43  访问:4854 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Wyniki Analiz Naukowych Szamb Z Betonu
Wyniki badań zleconych Prywatnej Wyższej Szkole w Warszawie wskazują, że firmy produkują najtrwalsze a najlepiej zabezpieczone szamba betonowe w Polsce.
Badaniom poddano 24 gospodarstwa domowe. Podzielono ich na 3 grupy: tych którzy zakupili dół gnilny betonowe tradycyjne, szambo Osadniki Gnilne z betonu na przydomową oczyszczalnie ścieków oraz szamba na deszczówkę.
Przebadano wszystkie 24 z zakwalifikowanych gospodarstw domowych. W żadnym spośród nich nie zaobserwowano nieszczelności zbiornika betonowego. Badania prowadzono metodą organoleptyczną - sprawdzono 20 spośród 24 zbiorników. Pozostałe 4 zostały ocenione na podstawie oświadczeń ich właścicieli.
Wyniki badań zostały zaprezentowane w Katowicach na Polskim Zjeździe Przemysłu Betonowego (IV wydanie).
Wynik badań szczelności szamb.
Eksperci budowlani stwierdzili też wyraźnie wzorową próba zbiornika w środku, bez streszczenie a pęknięć. Nie stwierdzono też przecieków między zbiornikiem a rurą doprowadzającą nieczystości płynne z zewnątrz - z gospodarstwa domowego.
Otóż to zbiornika betonowe sprzedawane przez dowolną firmę nie dają całkowitej gwarancji szczelności po wielu latach a ryzyko ich uszkodzenia leży też po stronie nabywcy szamba betonowego. Powyższe modus nie dają gwarancji szczelności szamba w dalszym ciągu.
Badacze sugerują zaledwie prawidłowy montaż wedle regułami sztuki budowlanej, oraz regularnie klarowanie zbiornika.
Wskazane jest zawżdy obwarować zharmonizowany zrównoważony serwisu na rzecz naszej instalacji kanalizacyjnej - zarówno w domu, jak i rury odprowadzające w ogrodzie.
"Wykonując pełnia prawidłowo, jest dozwolone spodziewać się braku problemów ze zbiornikiem na odpady przez dookoła 20-30 lat. Tak jest to możliwe poniżej warunkiem prawidłowej budowy zbiornika". Tak zależy to też od gruntu na jakim pojemnik jest posadowiony a ogólnego stanu instalacji hydraulicznej w naszym domu.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表